Władze i struktura organizacyjna Lampart Group S.A

DANE SPÓŁKI
Lampart Group S.A.
ul. Orla 8,
00-143 Warszawa

KRS: 0000504539
NIP: 521-366-93-04
REGON: 147194496
MSW: RD-127/2020

Kapitał zakładowy w pełni opłacony: 100.000zł

ZARZĄD
Prezes Zarządu: Robert Glinicki

RADA NADZORCZA
Maciej Woźniak
Grażyna Biskupska
Barbara Chełkowska

PROKURENCI
Adam Glinicki
Jacek Kałwa

Robert Glinicki – Prezes Zarządu
Specjalista ds. Przestępstw Gospodarczych i Bezpieczeństwa w Biznesie.

Maciej Woźniak Rada Nadzorcza
Negocjator Sił Powietrznych NATO, Administrator Systemów IT Rządowej Agencji NCIA.

Grażyna Biskupska – Rada Nadzorcza
Naczelnik Wydziału Terroru Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji.

Barbara Chełkowska – Rada Nadzorcza
Była Podinspektor Policji. Ekspert ds. Zwalczania Przestępczości  Zorganizowanych

Adam Glinicki – Prokurent
Ekspert ds. zabezpieczeń pasywnych i produktów opancerzonych.

Jacek Kałwa – Prokurent
Ekspert ds. zabezpieczeń pasywnych i produktów opancerzonych.

STRUKTURA OP
Dyrektoriat Operacyjny:
➔ Dział Gospodarczy
➔ Dział Kryminalny
➔ Dział Windykacji
➔ Dział Obyczajowy
➔ Dział Poszukiwań
➔ Dział Techniczny

Operacje Specjalne:
➔ Krajowe
    (KOS/GI/SSR/LS)

STRUKTURA CO
Dyrektoriat Komercyjny:
➔ Dział Marketingowy
➔ Dział Handlowy:
➔ Biuro Centralne
➔ Centrale Doradcze:
1.Krajowe (17)
2.Zagraniczne (10)

Operacje Specjalne:
➔ Międzynarodowe
(IT/MOS/INTERSOC)

STRUKTURA LW
Dyrektoriat Prawny:
➔ Dział Prawny
➔ Dział Rekomendacji i Analiz Prawnych

STRUKTURA FA
Dyrektoriat Finansowy:
➔ Dział Administracji
➔ Dział Księgowości

Spotkanie Zarządu Lampart Group