Władze i struktura organizacyjna Lampart Group S.A

DANE SPÓŁKI
Lampart Group S.A.
ul. Grójecka 194/127,
02-390 Warszawa

KRS: 0000504539
NIP: 521-366-93-04
REGON: 147194496
MSW: RD-40/2014
MSW: RD-127/2020

Kapitał zakładowy w pełni opłacony: 100.000zł

RADA NADZORCZA
Grażyna Biskupska
Maciej Woźniak
Tomasz Watras

ZARZĄD
Prezes Zarządu: Robert Glinicki
Członek Zarządu: Wojciech Majer

PROKURENT
Adam Glinicki

Robert Glinicki – Prezes Zarządu
Specjalista ds. Przestępstw Gospodarczych i Bezpieczeństwa w Biznesie.

Wojciech Majer – Członek Zarządu
Dyrektor Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji.

Wojciech Brochwicz – Szef Rady Doradczej
Dyrektor Urzędu Ochrony Państwa, Doradca Prezesa Rady Ministrów, Podsekretarz Stanu w MSWiA.

Grażyna Biskupska – Rada Nadzorcza
Naczelnik Wydziału Terroru Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji.

Maciej Woźniak Rada Nadzorcza
Negocjator Sił Powietrznych NATO, Administrator Systemów IT Rządowej Agencji NCIA.

Adam Glinicki – Prokurent
Ekspert ds. zabezpieczeń pasywnych i produktów opancerzonych.

STRUKTURA OP
Dyrektoriat Operacyjny:
➔ Dział Gospodarczy
➔ Dział Kryminalny
➔ Dział Windykacji
➔ Dział Obyczajowy
➔ Dział Poszukiwań
➔ Dział Techniczny

Operacje Specjalne:
➔ Krajowe
    (KOS/GI/SSR/LS)

STRUKTURA CO
Dyrektoriat Komercyjny:
➔ Dział Marketingowy
➔ Dział Handlowy:
➔ Biuro Centralne
➔ Centrale Doradcze:
1.Krajowe (17)
2.Zagraniczne (10)

Operacje Specjalne:
➔ Międzynarodowe
(IT/MOS/INTERSOC)

STRUKTURA LW
Dyrektoriat Prawny:
➔ Dział Prawny
➔ Dział Rekomendacji i Analiz Prawnych

STRUKTURA FA
Dyrektoriat Finansowy:
➔ Dział Administracji
➔ Dział Księgowości

Spotkanie Zarządu Lampart Group